DIGITALSELL WEBÁRUHÁZ 

GM-ROYAL-CONCEPT (S.R.L) ( KFT)
székhely: Constanta, Ion Luca Caragiale No.59 , Romania

Allee Corner, Október huszonharmadika utca 8-10., Budapest, 1117

1) ELADÓ ADATAI

Eladó neve: GM-ROYAL-CONCEPT S.R.L
Az eladó székhelye: Constanta, Ion Luca Caragiale No.59 , Romania
Telefonszám: +40 746 259 225 (ENGLISH ONLY)
Cégjegyzékszám: J13/1886/2018
Adószám: RO39580558
Közösségi adószám: RO39580558
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): 

2) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1 Jelen ÁSZF tartalmazza az GM-ROYAL-CONCEPT (székhely: Constanta, Ion Luca Caragiale No.59 , Romania , mint eladó (továbbiakban csak “eladó”), valamint a vevő között, az eladó által a DigitalSell webáruházban (továbbiakban csak „webáruház”), mely elérhető a www.digitalsell.hu weboldalon, forgalmazott termékekre szóló, adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó általános szerződési feltételeket. A vevő szerepelhet mint vállalkozó vagy fogyasztó (továbbiakban együttesen csak „vevő”).

2.2 A vállalkozó olyan jogi illetve természetes személy, amely üzletszerű – rendszeresen, nyereség és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységével köt adásvételi szerződést az eladóval (továbbiakban csak „vállalkozó“).

2.3 A fogyasztó azon természetes személy, amely az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köt termékre szóló adásvételi szerződést az eladóval.

2.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban csak „Ptk.”), éz az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 2014. évi 45. Korm. rendelet (továbbiakban csak „rendelet”) rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.5 Amennyiben a vevő mint vállalkozó lép fel, az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott szabályok nem érvényesülnek. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a cseh jog az irányadó.

2.6 A megrendelés megküldésével a vevő igazolja, hogy jelen ÁSZF-kel, melyeknek szerves részét képezi a reklamációs szabályzat, ezen pillanatban hatályban lévő változatával megismerkedett, ennek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF hatályban lévő elektronikus változatát az eladó megküldi a vevőnek a megrendelés megerősítésének visszaigazolásával együtt a vevő által megadott elektronikus levélcímre. Az adásvételi szerződés nem kerül írásos iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötendő meg (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Az eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

3) MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

3.1 A webáruház szoftvertermékeket forgalmaz, melyek részletes leírása és felhasználása a webáruházban van feltüntetve. A webáruházban a termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, ezek kizárólag tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

4) A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

4.1 A termék webáruházban található adatlapján a vevő a termék verziójának, telepítési módjának, valamint a kívánt darabszám megadását követően rákattint a „A licenc vásárlása” gombra. Ebben a pillanatban a kiválasztott termék bekerül a kosárba, melybe a webáruház a vevőt automatikusan átirányítja. A kosár tartalmát a vevő bármikor és ismételten megtekintheti. 

4.2 A vásárlás további folytatásához a vevő kattintson a „Vissza a boltba” gombra, mellyel visszakerül a webáruház kezdőlapjára.

4.3 A vevő az ÁFSZ 4.1. és 4.2. pontjaiban leírtak szerint tud minden megvásárolni kívánt termék esetében eljárni.

4.4 Minden óhajtott termék kosárba helyezését követően a vevő a megrendelésben a kosár ikonra történő kattintással tud tovább haladni, mely a webáruház összes adatlapjának jobb felső sarkában található meg. Az adott ikonra való kattintást követően, a kosár tartalmának megjelenítésére kerül sor. A kosárban az egyes termékeket a vevő törölheti, verzióját, ill. a darabszámot módosíthatja a sorban megadott beviteli mező változtatásával. A kosár adatlapján a vevő továbbiakban érvényesíthet árkedvezmény igénybevételére jogosító kedvezményes kuponkódot, amennyiben ilyennel rendelkezik. A kosár adatlapján található „Megrendel” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában a vevő.

4.5 A következő adatlapon a vevő kiválasztja a kívánt szállítási és fizetési módot. Ezt követően a „Folytatás“ gombra kattintva lehetséges a megrendelés folytatása.

4.6 A következő adatlapon az új vevő az adásvételi szerződés megkötéséhez, valamint a termék sikeres kézbesítéséhez szükséges szállítási adatainak bevitele lehetséges. Amennyiben a vevő már regisztrált felhasználója a webáruháznak, az „Állandó vevő“ gombra kattintva, valamint az ezt követő felhasználói adatok megadásával, az előzőleg a vevő által megadott adatok beolvasására kerül sor. Az „Adatok megerősítése“ gombra kattintva lehetséges a megrendelés folytatása.

4.7 A rendelés összegzése adatlapon a vevő leellenőrízheti a megrendelt terméket, megadott adatokat, valamint a megrendeléshez megjegyzést is fűzhet. A „Rendelés küldése” gombra való kattintás az ÁSZF 5.1. pontjában feltüntetett megrendelés megküldésének megfelelő jognyilatkozatnak minősül.

5) ADÁSVÉTELISZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

5.1 Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlattételi jognyilatkozatnak, a termék megrendelésének megküldése minősül. Az adásvételi szerződés az eladó, az adott megrendelés megerősítését visszaigazoló jognyilatkozatának, a vevő (megrendelésben megadott) elektronikus levélcímére történő kézbesítésének pillanatában kerül megkötésre. Amennyiben a vevő fogyasztóként lép fel, az eladó köteles az adott megrendelés megérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül, ezt visszaigazolni a fogyasztónak az általa – a megrendelésben – megadott elektronikus levélcímre. Ha az eladó nem teljesíti az előző mondatban feltüntetett kötelességét a megadott határidőn belül, a fogyasztót nem köti a megrendelése.

5.2 A megkötött adásvételi szerződés (a vételárat beleértve) módosítása, ill. megszüntetése kizárólag az eladó és a vevő közös megállapodásával, valamint a hatályban lévő és alkalmazandó jogszabályok által előírt módon valósítható meg. Ezen eljárással kapcsolatos kivételek az ÁSZF 12. pontjában vannak feltüntetve.

5.3 Az adásvételi szerződés nyelve magyar.

5.4 Az eladó az adásvételi szerződést elektronikus úton rögzíti, valamint az ennek megkötésétől számított legalább 5 évre szóló, legfeljebb a hatályban lévő jogszabályok által előírt, időszakra tárolja, mindezt kizárólag az adásvételi szerződés sikeres teljesítésének céljából. Az eladó az adásvételi szerződést nem bocsátja rendelkezésére más, nem szerződő fél, részére. A vevő kijelenti, hogy az adásvételiszerződés-kötés technikai folyamatát vázoló jelen ÁSZF-ben feltüntetett leírás számára érthető, egyértelmű és világos. A vevő jogosult a megrendelés megküldését megelőzően ezt leellenőrizni, módosítani ill. kijavítani.

6) ÍRÁSBELISÉGEK KÉZBESÍTÉSE

6.1 A vevő egyetért az egyes írásbeliségek elektronikus úton, az általa a megrendelésben, ill. a felhasználói adatok regisztrációjánál megadott elektronikus levélcímre történő megküldésével.

7) FELHASZNÁLÓI FIÓK

7.1 A webáruházban végrehajtott előzetes felhasználói fiók regisztrációjával a vevő hozzáférést kap felhasználói felületéhez, amelyből termékre szóló megrendelést hajthat végre. A termék rendelése felhasználói fiók nélkül is lehetséges.

7.2 A felhasználói fiók regisztrációjával kapcsolatban, valamint a termék megrendelésénél a vevő köteles helyes és hiteles adatok megadására, valamint bármilyen változás esetén ezek haladéktalan frissítésére. A megadott adatok az eladó részéről mindenkor helyesnek, ill. hitelesnek minősülnek.

7.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói azonosítóval és jelszóval van biztosítva. Ezen adatokkal kapcsolatban a vevő titoktartási kötelezettséget vállal. A vevő nem jogosult a felhasználói fiókot más személy rendelkezésére bocsátani. 

7.4 Az eladó fenntartja a jogot a felhasználói fiók megszüntetésére, amennyiben ezt a vevő 2 évnél tovább kiterjedő időszakban nem használja, valamint a vevő megszegi valamely adásvételi szerződésben megfogalmazott kötelezettségét, ezen ÁSZF-t beleértve.

7.5 A vevő tudatosítja, hogy a felhasználói fiók nem érhető el korlátlanul, legfőképp az eladó, valamint ennek partnerei, webáruház üzemeltetésére szolgáló hardver-, ill. szoftvertermékek karbantartási szükségleteiknek elvégzésével kapcsolatban.

8) TERMÉKÁR

8.1 A termék ára az eladó és a vevő megállapodásának tárgya. A webáruházban feltüntetett termékár mindig aktuális, érvényes, valamint tartalmazza az áfat. A termékár nem tartalmazza az illetékeket, szállítási költséget stb.

8.2 Az ajánlott ár alatt, a termék piacon történő általános értékesítési ára értendő.

8.3 A vevő jogosult a termék megrendelésének pillanatában érvényes termékár alkalmazására az adásvételi szerződésben.

8.4 A fogyasztó jogosult a termékárral, áfat is beleértve, való megismerkedésre. Ezen termékár mind a megrendelésben, mind az ezt megerősítő visszaigazolásában feltüntetésre kerül. A fogyasztónak továbbá módjában áll a megrendelés megküldését megelőzően megismerkedni a termékár érvényességének időtartamával.

8.5 Termékrendelési lehetőségek:

 • a webáruház keretén belül: www.digitalsell.hu
 • telefonos úton a +36 1 408 8311 telefonszám hívásával.

8.6 Nyitvatartási idő

8.6.1 A webáruházban a termék megrendelhető a hét minden napján 0-24 óráig. Telefonos, ill. elektronikus levélcím által tett megrendelés lehetséges hétköznapokon 9-15 óra között.

9) REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

9.1 Az ÁSZF 14. pontjában feltüntetett hibás teljesítéssel, ill. termékszavatossággal kapcsolatos joggyakorlás további feltételeit a reklamációs szabályzat szabályozza.

9.2 Garancialevélként az eladásról szóló bizonylat, ill. nyugta szolgál. 

10) FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1 Az eladó az alábbi fizetési módszereket teszi lehetővé:

10.1.1 Előzetes fizetés pénzintézeti átutalással, 

10.1.2 A pénzintézet elektronikus felületén keresztül megvalósított pénzátutalással (pénzintézet, on-line hitelkártya, online fizetési mód), 

10.1.3 Utánvéttel a termék kézbesítésekor (a termékár a fuvarozónak kerül kifizetésre). 

10.2 A termék a termékár teljes kifizetésének pillanatáig az eladó tulajdonjogát képezi, mindazonáltal a keletkező kár veszélye a termék vevő általi átvételének pillanatától, a vevőt terheli. 

10.3 A termékár akkor minősül kifizetettnek, amikor az ennek megfelelő teljes pénzösszeg megjelenik az eladó bankszámláján, ill. az online fizetési mód számláján. 

10.4 A törvényi előírásoknak megfelelően az eladónak minden regisztrált vásárlás után számlát kell kiállítania. Ezenfelül az eladó köteles bevételét az adóhatóság felé online jelezni. Technikai probléma esetén ezt legkésőbb 48 órán belül meg kell tennie.

11) KÉZBESÍTÉSI FELTÉTELEK

11.1 Futárszolgálat általi kézbesítés – GLS Magyarország.

11.1.1 A termék kézbesítése futárszolgálat igénybe vételével lehetséges. Ennek feltétele a megrendelés megküldése, valamint a termékár kiszámlázása és ennek teljes kifizetése az adott munkanapon, legkésőbb 11:00 óráig. Az ÁSZF 10.1.3. pontjában feltüntetett utánvételes fizetési módszer választása esetén, a kézbesítés egyedüli feltétele a megrendelés eladó általi megerősítésének visszaigazolása az adott munkanapon, legkésőbb 11:00 óráig. A szállító garantálja a termék Magyarország területén 3 munkanapon belül történő kézbesítését. A szállítással kapcsolatban a megrendelés pillanatában érvényes díjszabások érvényesülnek, melyek a webáruházban vannak feltüntetve.

11.1.2 Amennyiben a vevő vállalkozó, köteles a szállító közreműködésével a termék kézbesítését követően haladéktalanul megbizonyosodni afelől (csomag darabszáma, társasági logót ábrázoló szalag, ill. csomagolás sértetlensége), hogy ez megfelel a megküldött megrendelésnek (fogyasztónak a leírt eljárás ajánlott). A vevő jogosult azon termék átvételének elutasítására, mely nem felel meg az adásvételi szerződésnek, pl. annak következtében, hogy a szállítmány nem teljes vagy sérült. Amennyiben a vevő sérült terméket átvesz, alapvető fontosságú a sérülés természetének, ill. jellegének leírása a futár által nyújtott átadási-átvételi nyilatkozatban.

11.1.3 Ha a termék hibás, elengedhetetlen erről a tényről azonnal értesíteni e-mail címünket, és a futárral kapcsolatos hibáról jelentést kell írni, és e-mailben vagy postai úton azonnal el kell küldeni az eladónak. A szállítmány hiányával, ill. sérülésével kapcsolatban tett megkésett, utólagos reklamáció következtében a vevő reklamációs joga nincs megvonva. Ilyen esetben azonban az eladónak lehetősége van annak bizonyítására, hogy az adott esetben a termék nincs ellenben az adásvételi szerződéssel.

11.2 Elektronikus kézbesítés

11.2.1 Tekintettel a termék digitális jellegére, az eladó egyaránt lehetővé teszi ennek elektronikus úton történő kézbesítését, a megvásárolt termék használatához szükséges termékkulcs, valamint a részletes telepítési útmutató és leírás, a vevő (megrendelésben megadott) elektronikus levélcímére történő megküldésével. Az előző mondatban feltüntetett adatokat az eladó a vevőnek a termékár teljes kifizetését követően haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül küldi meg.

11.2.2 Elektronikus kézbesítés alkalmazása esetén, jelen ÁSZF 10.1.3 pontjában leírt fizetési módszer, valamint a 11.1. pontban feltüntetett kézbesítési folyamat, egyaránt nem érvényesül.

11.3 A termék személyes átvétele nem lehetséges.

11.4 Más, az eladó által nem biztosított, szállítási módszer igénybe vétele mindenkor az eladó és a vevő előzetes megállapodásának tárgya. Az ezzel kapcsolatos költségeket teljes mértékben mindig a vevő állja.

11.5 Amennyiben a vevő oldalán fennálló okokból, a termék szállítását ismételni kell, vagy ez az előző megállapodással ellentétben más módon kerül kézbesítésre, a vevő köteles az eladó ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítésére.

12) ELÁLLÁSI JOG

12.1 Fogyasztó elállási jogának gyakorlása

12.1.1 A rendelet §20. értelmében a fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló adásvételi szerződés esetén

 • a termék,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az eladó részére. Ebből a célból fogyasztó felhasználhatja – de nem köteles - a következő linken www.digitalsell.hu/Jótállási Igény.pdf

12.1.2 keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Az érvényes ellállási joggyakorlás feltétele, az elállási nyilatkozatnak valamint a rendben kitöltött elállási függeléknek történő egyidejű megküldése az eladónak. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az eladó részére.

12.1.3 Az eladó azonban a továbbiakban a fogyasztónak rendkívüli elállási jogot biztosít, mely értelmében a fogyasztó a 12.1.2. pontban feltüntetett elállási jog mellett, jogosult 30 napon belül elállni az adásvételi szerződéstől, míg ezen jog szintén a 12.1.1. pontban feltüntetett pillanattól kezdve gyakorolható. Ebben az esetben a fogyasztó köteles betartani mind az alul feltüntetett, úgy a rendelet által az elállási jog gyakorlásához előírt, ill. ajánlott feltételeket.

12.1.4 A terméket a fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni, ill. ezt az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek, amennyiben ez lehetséges az eredeti csomagolással együtt, valamint a kézbesítés pillanatában lévő eredeti állapotnak megfelelő állapotban, átadni. Amennyiben a visszaküldött termék hiányos vagy sérült, a fogyasztó a rendelet § 26 értelmében felel az ennek megfelelő termék értékcsökkenéséért. Ezen értékcsökkenést az eladó beszámíthatja a visszatérítendő, fogyasztó által megfizetett pénzösszegre. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vevő az elállási joggyakorlással kapcsolatban nem küldi meg az eladónak az ÁSZF 12.1.2. pontjában feltüntetett elállási nyilatkozat függelékét, az eladó jogosult ezt a termékkel kapcsolatban 100 %-os értékcsökkenésnek minősíteni.

12.1.5 Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az az ellállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a termék eladásával összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítést az eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő lehetőség közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.1.6 A fogyasztónak visszajáró összeget az eladó a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra történő pénzátutalással téríti vissza.

12.1.7 A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 2 500 Ft.

12.1.8 A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a termékkel együtt az eladó ajándékot is szolgáltat, az ennek megfelelő ajándékozási szerződés, a fogyasztó elállási jogának élésével, ezen ajándékozási szerződés egyaránt megszűnik. Ilyen esetben a fogyasztó köteles az ajándékot a termékkel együtt visszaküldeni az eladónak. Amennyiben az ajándék nem kerül visszaadásra, ennek értéke a vevő jogalap nélküli gazdagodását képezi.

12.2 Vállalkozó elállási jogának gyakorlása

12.2.1 A termék állapotától, a már lejárt jótállás, valamint a visszaküldött termék pillanatnyi árától függően, az eladó a vállalkozónak lehetővé teheti, hogy a vállalkozó az adásvételi szerződéstől elállási jogot gyakoroljon. A termék állapotának megítélésére kizárólag az eladó jogosult. A fentiek értelmében az eladó fenntartja a jogot, az elállási jog vállalkozó által való gyakorlásának elutasítására. Amennyiben nem születik mindkét fél részére elfogadható megállapodás, a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. Az eladó továbbá jogosult, az esetleges ezzel kapcsolatban keletkező többletköltségek megtérítésére.

12.2.2 A vállalkozó az elállási jogot köteles az adásvételi szerződés megkötését követő 14 napon belül gyakorolni. A vállalkozóval szemben tehát nem érvényesül a 30 napos, fogyasztó által gyakorolható, különleges elállási jog.

12.3 Az elállási jog írásban történő gyakorlása az alábbi címre küldendő: GM-ROYAL-CONCEPT Constanta, Ion Luca Caragiale No.59 , Romania

12.4A termék vevőnek történő kézbesítésének pillanatáig az eladó elállási joggal élhet, mely értelmében indok nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az eladó pénzintézeti átutalással haladéktalanul visszafizeti a vevőnek a termék teljes árát.

13) ADATKEZELÉS

13.1 A webáruház üzemeltetésével az eladó (mint adatkezelő) részéről az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban csak „info törvény“) § 5. (1) bekezdés a) pontja szerint a vevő (mint érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, a vevő személyes adataival kapcsolatos adatkezelésre kerül sor.

13.2 A webáruház által kötendő adásvételi szerződés céljaira a vevő köteles az alábbi adatok megadására:

13.2.1 Személyhez vonatkozó adatok:

 • keresztnév (cégnév);
 • vezetéknév (cégforma, pl. Kft., Zrt.);
 • cégjegyzékszám (ha létezik);
 • közösségi adószám (ha létezik);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;

13.2.2 Számlázási adatok:

 • utca és házszám;
 • város;
 • irányítószám;
 • ország;

13.2.3 Amennyiben a kézbesítés helye különbözik a számlázási adatokkal kapcsolatban feltüntetett adatoktól, a vevő továbbiakban köteles megadni a termék kívánt kézbesítési helyének a címét a 13.2.2. pontban megadott terjedelemben. 

13.3 Az eladó a vevő által által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a webáruházban elérhető szolgáltatás – adásvételi szerződés megkötése - nyújtása, valamint az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás, szállítás, termék árának megfizetése, felhasználó azonosítása érdekében tárolja és kezeli. Az összes vevő által megadott adatot az eladó bizalmasan kezeli, gondoskodik ezek biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Amennyiben az eladó a megadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását köteles megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

13.4 Az eladó a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vevő felel. A vevő egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vevőt terheli, aki az e-mail címet megadta.

13.5 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak a hatályban lévő jogszabályok értelmében az illetékes hatóságok efelől nem rendelkeznek másképpen – kizárólag a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

13.6 A vevő, saját személyéhez fűződő adatok a fentiek értelmében az eladó által végzett adatkezeléssel egyetért, valamint ehhez kifejezetten hozzájárul.

13.7 Az eladó által végzett adatkezelés, az info törvény § 65. (3) bekezdés a) pontja értelmében az ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik, így ez nem tárgya a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság által végzett adatvédelmi nyilvántartásnak.

13.8 Az eladó a vevő kérésére, tájékoztatja a vevőt a rá vonatkozó eladó által kezelt adatokról, ennek céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint, hogy kik és milyen célból jutnak a vevő adataihoz. A az eladó a vevő írásos kérelemének benyújtásától számított 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

13.9 A vevő bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, ill. észrevétellel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül fordulhat az eladóhoz.

13.10 A vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az eladó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ezen jogát a vevő az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett eladó elérhetőségein gyakorolhatja. Ha a vevő az eladó által meghozott döntéssel nem ért egyet, ill. ha az ebben a pontban feltüntetett határidőt elmulasztja, a vevő - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az info törvény § 22. által meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

13.11 A vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az eladó a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre. Ezeket az eladó a szükséges időtartamig megőrzi. A vevő kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az eladó zárolja a személyes adatot, ha a vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a vevőt az eladó ezek végrehajtásáról haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatás mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a vevő jogos érdekét nem sérti. Ha az eladó az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

13.12 Az eladó a testre szabott kiszolgálás érdekében a webáruház használatával kapcsolatban, a vevő számítógépen kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A böngésző által visszaküldött korábban elmentett süti, lehetővé teszi az eladónak, hogy a vevő aktuális látogatásai során elmentett adatokat ilyen jellegű korábbi adatokkal összekapcsolja, míg ezt kizárólag a saját tartalma tekintetében teheti. A vevő beleegyezését adja a sütit fentiek értelmében történő alkalmazásához, valamint ezek telepítéséhez a számítógépén. Ezen beleegyezését a vevő bármikor megvonhatja. Ez abban az esetben is érvényes, ha a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban, nem volt süti alkalmazva. 

14) HIBÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

14.1 Az eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék a kézbesítés pillanatában nem hibás.

14.2 A termék akkor hibás, ha ennek az eladó által történt forgalomba hozatalakor

14.2.1 nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek, vagy

14.2.2 nem rendelkezik az eladó által adott leírásban szereplő, ill. az adásvételi szerződésben megegyezett tulajdonságokkal, vagy

14.2.3 leírt, ill. megegyezett tulajdonságok hiánya esetén, nem rendelkezik azon tulajdonságokkal, melyeket a termék jellegéből, ill. rendeltetésszerű használatából fakadóan elvárhatóak.

14.3 Az ÁSZF 14.2. pontjában feltüntetett nem alkalmazandó, amennyiben a termék alacsonyabb áron történő forgalmazásának oka a termék olyan jellegű hibája, mely a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kopás, használt termék vétele esetén az ennek megfelelő használat, ill. kopás, következménye.

14.4 Nem teljesít hibásan az eladó abban az esetben sem, ha a vevő a hibát az adásvételi szerződés megkötése időpontjában ismerte, vagy a hibát az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

14.5 A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az eladóval közölni. Fogyasztó esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

14.6 Fogyasztóval kötött adásvételi szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

14.7 Amennyiben a vevő fogyasztóként lép fel, az eladót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

14.8 A hibás teljesítésből, ill. fogyasztó esetén a termékszavatosságból, eredő jogok az eladó ÁSZF 1. pontjában feltüntetett székhelyének a címén érvényesíthetők.

15) PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS

15.1 A fogyasztó a termékkel, vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az ügyfélszolgálaton keresztül terjesztheti elő, melynek elérhetőségei:

15.2 Amennyiben ez lehetséges, a szóbeli  - telefonos úton tett - panaszt az eladó haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz jellege ezt nem teszi lehetővé, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésének módjával nem ért egyet, akkor az eladó a panaszról jegyzőkönyvet  vesz fel, melyet az erre vonatkozó érdemi válaszával együtt az eladó 5 évig megőriz.

15.3 A panaszt az eladó a beérkezését követő 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Szóbeli panasztétel esetén, az eladó legkésőbb az érdemi válaszával együtt megküldi a fogyasztónak a panaszról felvett jegyzőkönyvet. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében a postára adást jelenti.

15.4 A panasz elutasítása esetén az eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a fogyasztót.

15.5 A panasz elutasítása esetén, valamint a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésének céljából az eladó lehetővé teszi, hogy a fogyasztó békéltetőtestülethez forduljon.

15.6 Az ÁSZF 15.5. pontjában feltüntetett jogviták rendezésében az alábbi békéltetőtestület az illetékes:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 
telefon: 
fax: 
e-mail: info@digitalsell.hu

15.7 A békéltetőtestülethez címzett kérelem benyújtásának módjáról, feltételeiről, valamint a békéltetőtestület előtti eljárás menetéről a fogyasztó a www.bekeltetes.hu, valamint a http://bekeltet.hu/ weboldalon juthat részletes tájékoztatáshoz.

A fogyasztó egyúttal igénybe veheti az Európai Bizottság által üzemeltett alternatív online vitarendezési fórumot is, mely a https://webgate.ec.europa.eu/odr weboldalon érhető el. Jelen fórum magyarországi kapcsolattartó pontja a ÁSZF 15.6. pontjában feltüntetett békéltető testület.

15.8 A vevő a webáruház alkalmazásával, ill. az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitarendezés ügyében kezdeményezhet bíróságí eljárást is.

15.9 Amennyiben a vevő mint vállalkozó lép fel, az ÁSZF jelen 15. pontjában feltüntetett eljárásmódtól eltérően, a vevő (vállalkozó) a webáruház alkalmazásával, ill. az adásvételi szerződéssel kapcsolatos összes jogvita eldöntése ügyében, az eladó székhelye szerint megállapított cseh bíróság rendelkezik joghatósággal.

16) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1 Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2018. 09. 06.

Kelt:  Constanta, Ion Luca Caragiale No.59 , Romania GM-ROYAL-CONCEPT